Korvausta myös asiakastilojen osittaisesta sulkemisesta ja kielletystä yleisötapahtumasta

Korvausta myös asiakastilojen osittaisesta sulkemisesta ja kielletystä yleisötapahtumasta

  • Teksti: Jukka Suominen
  • Kuvat: Shutterstock

Sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy 20. huhtikuuta. Kuudennen kustannustuen haku avautuu 26. huhtikuuta ja päättyy 31. toukokuuta.

Kustannustukilain viimeisimmät muutokset ovat tulleet voimaan 15.3. Ne pitävät sisällään sulkemiskorvauksen ajalla 21.12.2021–28.2.2022 suljetuista asiakastiloista sekä kustannustuen kuudennen hakukierroksen. Kustannustuki puolestaan korvaa joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja palkkoja ajalta 1.12.2021–28.2.2022.

Tällä kertaa lain muuttaminen osoittautui poikkeuksellisen hankalaksi, sillä niin ministeriön lakiluonnos, hallituksen lakiesitys kuin eduskunnan hyväksymä lopullinen lakikin poikkesivat sisällöiltään jossain määrin toisistaan.

Keväinä 2020 ja 2021 maksettiin yrityksille sulkemiskorvausta vain toimitilojen täydellisestä sulkemisesta. Tänä keväänä sulkemiskorvausta on mahdollista saada myös asiakastilojen osittaisesta sulkemisesta sekä kielletyistä yleisötapahtumista.

Sulkemiskorvausta voivat hakea kaikenkokoiset yritykset. Lisäksi hallitus valmistelee suuremmille yrityksille viime kevään kaltaista tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin. Siinä tukien yhteenlaskuttu määrä olisi korkeampi kuin nyt haettava korvaus.

Sulkemiskorvaus korvaa suljettuun liiketoimintaan kohdistuvia joustamattomia kuluja ja palkkoja, jotka määritellään suoriteperusteisesti yrityksen tammi–helmikuun 2022 kuluista. Yritys ilmoittaa hakemuksessaan suljetun liiketoiminnan osuuden liikevaihdostaan marraskuussa 2021.

Sulkemiskorvaus korvaa palkkoja sataprosenttisesti. Asiakastilojen sulkemiskorvauksissa korvataan vielä laskennalliset työnantajan sivukulut, jotka ovat 20 prosenttia palkoista. Valtiokonttori saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.

Joustamattomat liiketoiminnan kulut hakija ilmoittaa itse, ja ne korvataan 70-prosenttisesti. Liikevaihdon muutos ei siis vaikuta mitenkään sulkemiskorvauksen määrään.

 

Sulkemisen perustuttava lakiin tai viranomaismääräykseen

Asiakastilojen sulkemisen täytyy perustua lakiin tai viranomaismääräykseen. Pelkät viranomaissuositukset eivät riitä korvauksen saamiseksi.

Korvaukseen oikeuttavan yleisötapahtuman tulee olla kielletty. Kieltämiseen rinnastetaan yleisötilaisuuden järjestämisen rajoittaminen tavalla, joka tekee tilaisuuden järjestämisen ilmeisen mahdottomaksi. Korvausta ei myönnetä toiseen ajankohtaan siirretystä tilaisuudesta. Kielletystä yleisötilaisuudesta korvataan yrityksen ilmoituksen perusteella 70-prosenttisesti 1.10.2021 alkaen aiheutuneet suorat kulut ja palkkakulut sataprosenttisesti.

Haku avautui Valtiokonttorissa 22.3. ja päättyy 20.4. Alle 2 000 euron jääviä sulkemiskorvauksia ei makseta.  Enimmäismäärä tulee puiteohjelmakohtaisesta 2,3 miljoonan eurosta.

 

Kustannustuen  kriteerit poikkeavat hieman edellisestä kierroksesta

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden päätoimiala on mainittu kustannustukilain liitteessä. Liitteestä löytyvät kattavasti MaRan jäsenten toimialat, mutta viidennestä hakukierroksesta poiketen pelkkä liitteessä mainitulla toimialalla toimiminen ei enää riitä.

Vertailukausi on kahden vuoden takaa 1.12.2019–29.2.2020. Jos yritys on perustettu 1.12.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on marraskuu 2021. Viidennestä hakukierroksesta poiketen uusia yrityksiä on huomattavasti runsaammin kustannustuen piirissä, sillä nyt riittää, että yritys on perustettu ennen 1.11.2021. Liikevaihdon aleneman on oltava yli 25 prosenttia vertailukauteen nähden. Kustannustuesta vähennetään edellä kerrottu sulkemiskorvaus.

Muutoin kustannustuki on aiempien hakukierrosten kaltainen. Haku avautuu Valtiokonttorissa 26.4. ja päättyy 31.5.