Leireistä lähettiläisiin, kilpailuista kauppakamareihin

Leireistä lähettiläisiin, kilpailuista kauppakamareihin

  • Teksti: Katri Jakosuo
  • Kuvat: Katri Jakosuo

Viime vuonna käynnistyneen matkailu- ja ­ravintola-alan veto- ja pitovoimahankkeen ­tavoitteena on tehdä yrityksistä haluttuja ­työnantajia. Hankkeen työryhmissä on tuotu esiin hyväksi havaittuja keinoja ja ideoitu uusia.

Mara-alan veto- ja pitovoimaan keskittyvän hankkeen juuret juontavat Haaga-Helian vuonna 2018 MaRalle tekemään tutkimukseen, jonka tulosten perusteella MaRan hallitus päätti hankkeen käynnistää. Työn aloittaminen kuitenkin viivästyi muun muassa koronapandemian vuoksi. Keskeisenä tavoitteena on lisätä vuosina 2022–24 alan vetovoimaa esimerkiksi kehittämällä MaRan jäsenyritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Lisäksi pyritään löytämään keinoja toimialan pitovoiman edistämiseksi. MaRassa hankkeesta vastaa koulutuspoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

 

Alueiden hyvät käytänteet ­ kaikkien käyttöön

Hankkeen suunnitteluvaiheessa oli selvää, että mukaan kutsutaan laaja joukko mara-alojen toimijoita ja asiantuntijoita ympäri Suomea. Vetovoimatyön perustan muodostavatkin 17 alueellista työryhmää, joissa on mukana lähes 200 ammattilaista MaRan jäsenyrityksistä ja muista sidosryhmistä.

Ensimmäiset työryhmät kokoontuivat maaliskuussa 2022, ja elokuun loppuun mennessä kaikki olivat aloittaneet toimintansa. Alueiden toimintaympäristöt ja tarpeet ovat erilaisia. Tästä syystä alueelliset työryhmät päättävät itse tavoitteistaan. Erilaisuus tuo työskentelyyn myös rikkautta, sillä hankkeen puitteissa työryhmillä on mahdollisuus kuulla toistensa hyvistä ja vaikuttavista käytännöistä, oivalluksista ja onnistumisista – ja halutessaan kokeilla ja jalostaa niitä omille alueilleen sopiviksi.

 

Leiriltä kesätöihin, kisalla medianäkyvyyttä

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena suurta kiinnostusta on herättänyt etenkin Osuuskauppa Suur-Savon ja Etelä-Savon ammattiopiston 2021 toteuttama viikonloppuleiri, jossa 15–20-vuotiailla nuorilla oli mahdollisuus tutustua ruoanvalmistukseen, salityöskentelyyn ja asiakaspalveluun. Viikonlopun aikana leiriläiset suorittivat anniskelu- ja hygieniapassit. Maksuttoman leirin käyneillä oli mahdollisuus saada kesätyöpaikka Osuuskauppa Suur-Savosta.

Kiinnostavimpien ideoiden listalta löytyy myös Kainuun ammattiopiston ja paikallisten toimijoiden yhteistyössä järjestämä leikkimielinen ruoanlaittokilpailu. Tapahtumassa paikalliset matkailu- ja ravitsemisalan työelämän edustajat ja opiskelijat ovat yhdistäneet jo parin vuoden ajan tietonsa ja taitonsa tekemällä menun ennalta päätetyn tuotekorin raaka-aineista. Verkostojen syventämisen lisäksi alueelliset kilpailut mahdollistavat myös paikallisen medianäkyvyyden.

 

Uusia ideoita otetaan käyttöön

Osa työryhmistä on käynnistämässä työelämälähettilästoimintaa, sillä opiskelijat haluavat kuulla yritysten johtoportaan ohella tavallisten rivityöntekijöiden näkemyksiä. Lähettiläs tuo työelämän lähemmäksi opiskelijoiden arkea, sillä kuulijoiden on helppo samaistua oman alueensa ja sukupolvensa edustajiin. Työryhmät pyrkivät saamaan työelämälähettien joukkoon nuorten työntekijöiden lisäksi alan vaihtajia kertomaan alan myönteisistä puolista.

Työryhmät ovat ideoineet kuluvalle vuodelle myös alueellisia vetovoimatapahtumia. Niistä osa toteutetaan yhteistyössä kaupunkien, paikallisten kauppakamarien ja TE-toimistojen kanssa.

Vetovoimatyö ei rajoitu vain työryhmien toimintaan. Vuonna 2022 MaRalla oli edustus opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisessä Osaamisen ennakointifoorumissa sekä työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartta-hankkeessa. Lisäksi MaRa osallistui rekrytointi- ja osaamistarpeita selvittäneeseen Palvelualojen osaajabarometriin sekä Maailman suurin etäTET -tapahtumaan.