Moottorikelkkareittien monikäyttö kielletään lumipeitteen aikaan

Moottorikelkkareittien monikäyttö kielletään lumipeitteen aikaan

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Timo Niemi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on tieliikennelain korjauspaketissaan tehnyt useita MaRan esittämiä muutoksia moottorikelkkailua ja moottorikelkkareittien monikäyttöä koskeviin säännöksiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle antamassaan lausunnossa MaRa on vaatinut, että moottorikelkkareiteillä ei talviaikaan tule sallia eläinten vetämiä rekiä eikä pyöriä. Jos reiteillä sallittaisiin myös moottorittomilla ajoneuvoilla liikkuminen, moottorikelkkojen joukkoon tulisi pyöriä ja sähköpyöriä sekä porojen ja koirien vetämiä rekiä. Turvallisuus vilkkaasti liikennöidyillä kelkkareiteillä heikkenisi dramaattisesti, ja seurauksena voisi olla vakavia onnettomuuksia. 

MaRa on todennut, että ainoastaan erityistapauksissa joillekin riittävän leveille moottorikelkkareiteille voitaisiin päästää myös moottorittomat ajoneuvot. Tämä osoitettaisiin moottorikelkkareittiä koskevan liikennemerkin lisäkilvellä. Kesäkautena moottorikelkkareiteille voisi tulla myös moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten pyörillä. Se olisi myös matkailun kannalta positiivista, koska matkailukeskustenkin alueella voitaisiin matkailijoita viedä opastetuilla maasto- tai fatbike-pyöräretkillä myös moottorikelkkareiteille. 
 

Lumettomana aikana eri säännökset

Liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa mietinnössään, että koska moottorikelkkareittiä osoittavan merkin rajoitukset ovat voimassa vain lumipeitteen aikana, muina aikoina reiteillä ajoneuvoja käytettäessä noudatettaisiin normaaleja maastossa liikkumista koskevia säännöksiä.

Lumipeitteisyyttä arvioitaisiin kunkin reitin paikallisen tilanteen mukaan. Käytännössä kelkkailureitit avataan lumipeitteen saapuessa ja lanataan kelkkailukauden myötä käyttöä varten.

Valiokunnan mie­tinnön mukaan eläinten vetämillä ajoneuvoilla tai polkupyörillä ei saa lumisena aikana ajaa moottorikelkkailureiteillä. Asiantuntijakuulemisissa tuli esille, että eläinten vetämät ajoneuvot voisivat aiheuttaa selkeän turvallisuusriskin sekä reittien olosuhteista että eläinten arvaamattomuudesta johtuen, jos reiteillä liikuttaisiin yhtä aikaa moottorikelkkojen kanssa. Myös polkupyörien käytössä kelkkailureiteillä yhtä aikaa moottorikelkkojen kanssa nähtiin asiantuntijakuulemisissa selkeitä turvallisuusriskejä. 

Reitinpitäjä voi tarvittaessa lisäkilvellä sallia muun ajoneuvon, kuten eläimen vetämän ajoneuvon, mönkijän tai polkupyörän, käytön moottorikelkkailureitillä myös merkin voimassaoloaikana.

Valiokunta korostaa erityisesti pyöräilyn edistämistä siten, että moottorikelkkailureittejä voidaan tarvittaessa paikallisesti käyttää myös pyöräilyn ja pyöräilyä hyödyntävän talvimatkailun tarpeisiin. Reitin pitäjän tulee arvioida huolellisesti, onko reitti sopiva kyseisille ajoneuvoille erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. Soveltuvuutta arvioitaessa tulee huomioon ottaa erityisesti ajoneuvojen turvalliseen kohtaamiseen reiteillä vaikuttavat tekijät, kuten reitin leveys, korkeuserot sekä näkyvyys jyrkissä nousuissa ja mutkissa.
 

Siirtymävaihe lasten suojakypärän käytössä

MaRa esitti, että moottorikelkkailussa pienillä lapsilla suojakypärän käytössä olisi palattu vanhan tieliikennelain sääntelyyn. Sen mukaan erityisen syyn nojalla moottorikelkan reen kyydissä olevat lapset saivat matkustaa ilman painavaa kelkkailuun hyväksyttyä suojakypärää. Lapset saivat käyttää esimerkiksi kevyempää laskettelukypärää. Pienten lasten niska ei kestä painavaa suojakypärää, joka altistaa vakaville niskavammoille.   

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei hyväksynyt vanhan tieliikennelain poikkeuksen jatkamista, mutta on lisännyt lakiin siirtymäaikaa koskevan säännöksen. Alle 7-vuotias lapsi voi käyttää tieliikennelaissa hyväksytyn suojakypärän sijasta standardin EN 1077 täyttävää laskettelukypärää 1.6.2021 asti. Siirtymäsäännöksellä alan toimijoille annetaan aikaa uudistaa suojavarusteensa. Pienille lapsille suositellaan jatkossa moottorikelkkakäytössä suojakypärän lisäksi myös niskatukea.

Uuden tieliikennelain mukaan suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske moottorikelkan avonaisessa perävaunussa olevia matkustajia, kun ajonopeus on enintään 20 kilometriä tunnissa, ja se osoitetaan nopeuskilvellä. Poikkeussäännös turvaa sen, että pikkulapset, joille ei voi pukea painavaa suojakypärää, voivat siirtymäajan jälkeenkin osallistua perheidensä kanssa kelkkasafareille.
 

Moottorikelkan reen turvavarusteet

Uuden tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen ohjaustangolla ja satulamallisella istuimella varustetussa ajoneuvossa on käytettävä lapsen kuljettamiseen soveltuvaa istuinta tai lasten turvalaitetta.

MaRa on arvostellut lausunnossaan reen turvavarusteita koskevaa pykälää, koska lasten kuljettaminen moottorikelkkojen reessä olisi sen myötä nykykalustolla käytännössä mahdotonta. Kelkkasafareita järjestävät yritykset menettäisivät asiakaskunnastaan tärkeän ryhmän, pikkulapsiperheet.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tehnyt muutoksen turvalaitteita koskevaan säännökseen. Alle 135-senttistä lasta moottorikelkan tai raskaan moottorikelkan perävaunussa kuljetettaessa on käytettävä turvavyötä tai turvalaitetta, jos ajoneuvossa on turvavyöt tai lasten turvalaite on ajoneuvoon muuten asennettavissa. Muutos mahdollistaa yrityksille nykyisen kaluston käytön elinkaaren loppuun saakka.

 

Lue tarkemmin MaRan nettisivuilta.