Nikotiinipussien myynti pyritään kieltämään Suomessa

Nikotiinipussien myynti pyritään kieltämään Suomessa

  • Teksti: Kai Massa
  • Kuvat: Shutterstock

Enintään neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien reseptivapaiden nikotiinikorvaushoitotuotteiden myynti on ollut Suomessa sallittua. Muita nikotiinipusseja ei ole saanut myydä, koska niitä on pidetty lääkevalmisteina.

Fimean huhtikuussa tekemän uuden linjauksen myötä nikotiinipussit rinnastetaan tupakan vastikkeisiin. Nikotiinipusseja saa näin ollen myydä myös Suomessa noudattaen tupakkalain sääntelyä.

Fimean uuden linjauksen jälkeen STM ilmoitti, että tupakkalakia tullaan muuttamaan ja nikotiinipussit rinnastetaan nuuskaan. Tämä tarkoittaisi, että niiden myynti Suomessa kiellettäisiin kokonaan. Nikotiinipussit kieltävä ministeriön ehdotus lähetettiin lausunnolle huhtikuussa. STM:n mukaan nikotiinipussit muodostavat vakavan kansanterveydellisen uhan.

Vitriinin painoon mennessä tiedossa on, että Tukes valmistelee nopeasti voimaantulevaa nikotiinipitoisuuden enimmäisrajaa nikotiinipusseille yhdessä STM:n kanssa.

 

MaRa vastustaa myyntikieltoa

MaRa on antanut asiasta lausunnon. Suomessa nuuskan myynti on kielletty, ja sen maahantuontia rajoitetaan tiukasti. Siitä huolimatta nuuskan käyttö on lisääntynyt. Suomalaiset käyvät ostamassa Ruotsista ja risteilylaivoilta suuria määriä nuuskaa. MaRan mukaan nikotiinipussien myyntikielto Suomessa johtaisi matkustajatuonnin ja harmaiden markkinoiden kasvuun.

Ulkomailla myytävissä nikotiinipusseissa voi olla hyvin korkeita nikotiinipitoisuuksia. Tällaiset tuotteet voivat aiheuttaa käyttäjälleen nikotiinimyrkytyksen. Ehdotettu nikotiinipussien myyntikielto on kuitenkin perusteettoman ankara toimenpide.

MaRa katsoo, että haittoja voidaan ehkäistä nikotiinipussien vähittäismyyntiä koskevalla sääntelyllä rajoittamalla nikotiinipitoisuuksia ja kieltämällä hallussapito alaikäisiltä. Pitoisuuden rajaa ei saa asettaa liian alhaiseksi, koska muuten kuluttajat ostaisivat pitoisuudeltaan säätelemättömiä tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista tai matkustajatuontina.

Makuaineiden käyttöä nikotiinipusseissa ei tule kieltää. Myös se johtaisi siihen, että kuluttajat hankkisivat maustettuja tuotteita ulkomaisista verkkokaupoista ja matkustajatuontina. Kielto kasvattaisi harmaan talouden markkinaa Suomessa.