Pk-yritysten kilpailukyky paranee automaattisen tiedonsiirron myötä

Pk-yritysten kilpailukyky paranee automaattisen tiedonsiirron myötä

  • Teksti: Veli-Matti Aittoniemi
  • Kuvat: Timo Niemi

Reaaliaikatalous-hankkeella pyritään helpottamaan yritysten ja julkisen hallinnon välistä tietojen siirtoa.

MaRa on mukana Teknologiateollisuuden vetämässä Reaaliaikatalous-hankkeessa, jonka tavoitteena on talouden tietojen siirtäminen automaattisesti ja reaaliaikaisesti.

Tarkoituksena on parantaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja helpottaa tietojen siirtämistä yritysten ja julkisen hallinnon välillä. Tietojen siirtoon liittyvät säännöt ja muoto on saatu valmiiksi, ja seuraavaksi tietojen siirtämistä kokeillaan eri yrityksissä. Piloteissa on mukana myös mara-alan yrityksiä.

Hankkeen tärkeä osa on e-kuitin kehittäminen. E-kuitti tarkoittaa järjestelmää, jossa kuittitiedot kulkevat yritysten välillä ja verottajalle sekä kuluttajille automaattisesti sähköisessä muodossa. Paperisista kuiteista halutaan päästä eroon vuoteen 2021 mennessä.

E-kuitin käyttäjän on rekisteröidyttävä, minkä jälkeen kuittitiedot voivat kulkea automaattisesti käyttäjän määrittämiin osoitteisiin. Yrityksissä kuittitiedot kulkevat automaattisesti verkkopankkiin, yritysten omiin järjestelmiin, tilitoimistoon ja viranomaisille.

Tieto kulkee salatussa rakenteisessa muodossa, jota ulkopuolinen ei pysty lukemaan. Tiedon hyväksytty vastaanottaja pystyy purkamaan viestin tiedot.

Rakenteinen muoto mahdollistaa tietojen automaattisen käsittelyn ja niiden nykyistä paremman hyödyntämisen. Tietojen automaattisen käsittelyn vuoksi moni nykyinen työvaihe jää pois ja yritykset säästävät aikaa ja kustannuksia.
 

Reaaliaikatalous tuo monia mahdollisuuksia

Tietojen siirtämisen reaaliaikaisuus ja automatisointi luo monia mahdollisuuksia. Taloushallinnon tiedot ja raportit ovat ajantasaisia, jolloin yrityksillä on parempi käsitys liiketoiminnan tilanteesta. Reaaliaikainen tietojen käsittely helpottaa palkan maksamista ja tietojen ilmoittamista tulorekisteriin.

Suuri osa kirjanpidosta ja verottajalle lähetettävästä raportoinnista tapahtuu automaattisesti. Verohallinto pohtii esimerkiksi esitäytetyn alv-ilmoituksen luomista. Verottaja saa automaattisesti myyntitiedot yrityksen järjestelmistä ja muodostaa tietojen perusteella pohjan alv-ilmoitukselle. Verovelvollinen muokkaa ja hyväksyy verottajalta saamansa ilmoituksen.

Myös EU valmistautuu taloushallinnon digitalisointiin. Pelisääntöjä on luotu uudella verkkolaskudirektiivillä. Suomessa on tavoitteena siirtyä nopeasti käyttämään pääsääntöisesti verkkolaskuja ja e-kuitteja. Yrityksiltä tämä edellyttää kassajärjestelmiä, jotka toimivat pilvipalvelussa.

Monilta pk-yrityksiltä reaaliaikatalou­teen siirtyminen edellyttää kassajärjestelmien uusimista. Reaaliaikatalouteen siirtyminen ja erityisesti paperikuittien katoaminen synnyttää myös säästöjä, joten investointi uusiin järjestelmiin pystytään kuolettamaan kohtuullisessa ajassa.
 

Fiskaalinen kassajärjestelmä valvoo myyntejä

Harmaan talouden selvitysyksikkö ehdotti keväällä, että Suomessa otetaan käyttöön niin sanottu fiskaalinen kassajärjestelmä. Sillä tarkoitetaan järjestelmää, jossa myyntitapahtumasta lähetetään automaattisesti tieto verottajalle. Järjestelmää voitaisiin käyttää myös alustatalouden valvontaan. Verottaja katsoo, että reaaliaikatalous-hanke mahdollistaa myös fiskaalisen kassajärjestelmän käyttöön ottamisen.

Ehdotuksen mukaan Verohallinto ei keräisi asiakasta koskevia tietoja. Kerättävät tiedot vastaisivat sisällöltään pääosin tietoja, jotka on määritelty laissa kuitintarjoamisvelvollisuudesta. Lisäksi kerättäisiin myynnin perusteella summattuja kokonaismyynnin tietoja.

Fiskaalisten kassajärjestelmien toteutusratkaisuksi ehdotetaan puskuroitua online-järjestelmää. Puskurointi takaa, että yrityksen myyntitapahtumat tallentuvat puskuriin mahdollisissa verkon virhetilanteissa ja siirtyvät Verohallintoon verkon palautuessa.