Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu toteutuu tänäkin kesänä

Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu toteutuu tänäkin kesänä

  • Teksti: Eero Lindström
  • Kuvat: Pixhill

MaRa ja PAM ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta vuosien 2020 ja 2021 kesäkausille.

Kesäharjoittelu on aiempien vuosien tapaan mahdollinen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa MaRan jäsenyrityksissä.

Kesäharjoittelun tarkoituksena on, että nuoret saavat ammattilaisten ohjauksessa omakohtaista kokemusta matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan yritysten toiminnasta ja eri työtehtävistä. Nuorilla on mahdollisuus oppia harjoittelussa myös työelämän toimintatapoja. Yrityksille harjoittelu on hyvä tapa tutustua tuleviin osaajiin. Positiivinen kesätyökokemus ohjaa nuoren koulutus- ja uravalintoja, ja sillä voidaan osaltaan vaikuttaa myös alan työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa.

Peruskoululainen, kymppiluokkalainen, lukiolainen sekä Valma- ja Telma-koulutukseen osallistuva nuori voidaan palkata harjoitteluohjelman mukaisesti työhön kahdeksi viikoksi eli kymmeneksi työpäiväksi 1.6.–31.8.2020 välisenä aikana. Valma on ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja Telma työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta.

Kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan tänä vuonna nuorelle palkkaa kokonaisuudessaan 370 euroa. Summa sisältää tutustumisjaksolta kertyvän lomakorvauksen.

Harjoittelijan työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen, ja se tulee sijoittaa päivävuoroihin maanantaista perjantaihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan kello 8, ja sen tulee päättyä viimeistään kello 18. Päivittäinen työaika voi olla enintään 6 tuntia.

Työsuhteessa tulee huomioida se, mitä nuorista työntekijöistä annetussa laissa on säädetty. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että harjoittelijan tulee olla samana vuonna vähintään 14 vuotta täyttävä tai sitä vanhempi.

Ennen harjoittelujakson päättymistä tulee nuorelle varata työaikanaan mahdollisuus vastata liittojen yhteiseen sähköiseen palautekyselyyn. Palautekysely tulee kevään aikana MaRan nettisivuille. Myös nuoren perehdyttäjinä työpaikoilla toimivien toivotaan vastaavan liittojen palautekyselyyn.

Liittojen välisen sopimuksen mukaan ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä tulee asia käydä läpi luottamusmiehen kanssa. Työnantajan tulee ennen harjoittelun alkamista ilmoittaa luottamusmiehelle kirjallisesti harjoittelijoiden nimet sekä harjoittelupaikat ja -ajankohdat.

Osapuolet suosittelevat sopimaan harjoittelusta liittojen yhteisesti laatimalla sopimuslomakkeella. Lomake ja tarkemmat ohjeet harjoittelusta ovat MaRan jäsensivuilla.