Ammattitaitoinen esimiestyö tuottaa tulosta

Ammattitaitoinen esimiestyö tuottaa tulosta

  • Teksti: Sirpa Pussinen, TTS Työtehoseura
  • Kuvat: Ruustinna

Kannustava ilmapiiri ja kuuntelevat kollegat kantavat läpi haasteellisten aikojen niin ravintola-alan työntekijöitä kuin yrittäjiä. Esihenkilön taitoihin kuuluu opastava perehdytys. Nuoret työn­tekijät toivovat palautetta ja tunnetta hyväksytyksi tulemisesta.

Saarijärvellä sijaitsevassa Ruustinnassa valmistaudutaan myönteisin mielin kesäkauteen. Lounas-, kahvila- ja majoituspalveluita sekä cateringia tarjoava yritys on korona-aikanakin pystynyt tekemään investointeja ja jopa kasvattamaan liiketoimintaa.

– Ruustinnan kasvun taustalla on se, että palettiimme kuuluu useita palveluita. Ravintolan ohella kivijalkoina ovat paikalliselle päiväkodille tehtävät ruokapalvelut sekä majoitustilat, joita on yhteensä yhdeksän huoneen verran. Vanha pappila on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, joka kiinnostaa ja luo omanlaisensa tunnelman, Ruustinnan emäntä Heta Oinas kertoo.

Yritys työllistää kolme henkilöä sekä ekstratyöntekijöitä tilanteen mukaan. Osaavista työntekijöistä pidetään kiinni panostamalla hyvään työilmapiiriin.

– Pidän tärkeänä, että yrityskulttuurissa näkyy avoimuus. Se tarkoittaa, että me kaikki työntekijät olemme aidosti kiinnostuneita toistemme elämästä ja voimme jakaa tunteita, oli olo apea tai iloinen. Siitä on tullut positiivista palautetta, Oinas sanoo.

Ruustinnassa näkyvät vahvasti arvot, joita ovat kestävä kehitys, minimoitu hävikki, vanhan ajan tavat tehdä työtä sekä visuaalisuus. Arvojen puolesta puhuu kaunis miljöö, joka on saanut tunnustuksena Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon. Arvoilla on merkitystä myös työntekijöille ja työnantajamielikuvalle. Ruustinnassa on varauduttu vilkkaaseen kesäkauteen palkkaamalla kaksi kesärenkiä huolehtimaan piha-alueista ja joka paikan tehtävistä.

– Esimiestyössä pidän tärkeänä työntekijän ohjausta oikealle polulle lempeällä tavalla, jotta työ sujuu. On osattava puuttua siten, ettei hän tietämättään tee asioita väärällä tavalla, Oinas toteaa.

 

Alan hyvät puolet julki

Ravintola-alan arvostuksen ja luovien ratkaisujen puolesta puhuu Food Camp Finland Oy:n toimitusjohtaja Riikka Kannas. Yritys tarjoaa gastro­catering-palveluita, food service -alan konsultointia ja kouluttamista sekä tapahtumatuotantoa. Food Camp operoi lounasravintola Maritoria, Hvitträskin tilausravintolaa ja kesäkahvilaa, Villa Ivan Falin -tilausravintolaa ja Kansallissalia.

– Tämähän on ihan maailman hauskin ala, jonka arvostus riippuu paljon siitä, miten itse puhumme omasta työstämme ja miten kohtaamme uudet työntekijät. Kun nuori tulee ensimmäistä kertaa työharjoitteluun tai kesätyöhön tai aloittaa työuraansa, meidän on tehtävä työtä sen eteen, että kokemus on miellyttävä. Onnistumisen tunteet vievät nuorta eteenpäin, Kannas pohtii.

Jotta alalle hakeutuu uusia tulevaisuuden ammattilaisia, tarvitaan arvostavaa viestintää ja moninaisuuden markkinointia. Ravintola-alan sisällä on poikkeukselliset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja erilaisten urapolkujen rakentamiseen. Esimerkiksi kokki voi kouluttautua keittiömestariksi tai vaikka suunnata ruokateollisuuden palvelukseen. Vaihtoehtona on myös yrittäjyys, mutta miten yrittäjänä jaksaa jatkuvassa muutoksessa?

– Itselläni on ollut tahto selviytyä, tämä on elämäntyöni ja rakkauteni. En vain ole halunnut antaa periksi. Ravintola-alalla jatkuvasta muutoksesta on tullut pysyvä olotila, ja selviytyminen voi vaatia nopeitakin ratkaisuja. Kollegoiden tuella, rohkeudella ja pelottomuudella on menty eteenpäin. Eikä ihan kaikkea voi loppuun asti analysoida ja excelöidä. Maaleja tulee, kun yrittää, Kannas kuvailee. 

 

Nuorille hyvä ilmapiiri tärkeää

Entä millaisia odotuksia nuorilla on työelämästä? Työtehoseuran Kauha-hankkeeseen liittyneessä oppilaitoskyselyssä selvitettiin, mitä ravintola- ja catering-alalta valmistumassa olevat ruokapalvelun osaamis­alan opiskelijat odottavat työelämältä, -paikalta ja -yhteisöltä. Kyselyyn vastasi keväällä 2020 104 opiskelijaa. Heistä enemmistö oli 16–20-vuotiaita eli varsin nuoria.

– Valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat pitivät kaikkein tärkeimpänä asiana työpaikan hyvää ilmapiiriä. Yritysten kannattaakin panostaa työilmapiirin kehittämiseen ja työntekijöiden motivoimiseen jo ennen uuden työntekijän saapumista. Uutta työntekijää motivoi tunne hyväksytyksi tulemisesta ja yhteenkuuluvuudesta, kirjoittaa selvityksen tekijä, Helsingin yliopiston opiskelija Henna Kettunen.

Huono työilmapiiri koettiin kaikkein huolestuttavimmaksi asiaksi työelämän kannalta. Muita huolenaiheita olivat työn stressaavuus, riittämätön palkka ja huoli työttömäksi joutumisesta.

– Uuden työntekijän perehdytykseen onkin hyvä varata riittävästi aikaa ja resursseja. Kaiken ei aina tarvitse olla virallista, vaan myös työntekijän ja esimiehen välistä vapaamuotoista keskustelua työtehtävistä kaivataan.

Työyhteisön kokeneempien jäsenten kannattaa esimiehen lisäksi osallistua uuden työntekijän perehdyttämiseen. Näin tuki ja perehdytys voivat ulottua pidemmälle ajalle ja tapahtua työnteon lomassa. Laadukasta ja säännöllistä palautetta kannattaa tarjota aloittelevalle työntekijälle monipuolisesti.

 

Lisää osaamista esimiestyöhön

Esimiestyö on jatkuvaa oppimista ja ajan hermolla elämistä. Työtehoseuran johtamis- ja esimieskoulutukset tunnetaan käytännönläheisestä otteesta. Syyskuussa 2022 alkaa ravintola- ja palvelualan esimiestehtävissä toimiville ja näihin tehtäviin siirtyville lähiesimiestyön ammattitutkintoon johtava koulutus, jossa pääpainoina ovat perehdytys ja johtaminen.

– Esimiesten koulutus tuo yritykseen uutta näkökulmaa ja keinoja selvitä jatkuvassa muutoksessa. Tiedon lisäksi saa vertaistukea, kun tapaa toisia samojen asioiden parissa painivia. Syksyn koulutukseen on haku avoinna, joten kannattaa ottaa yhteyttä. Tämä sopii hyvin työn ohessa opiskeltavaksi, tsemppaa Anu Ahtela Työtehoseurasta. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Työtehoseuraan